Despre noi

Despre compania noastra

Denumirea: MIDIA GREEN ENERGY S.A.

 1. Nr.de înmatriculare la Registrul Comerţului: J 13 / 2072 / 2001
 2. Cod Unic de Identificare: RO 14325363
 3. Sediul societăţii: Orasul Navodari, B-dul Navodari, nr. 9B; jud.: Constanta, Romania;

  Prefix: +40241 486.200/ 768 944 ; Fax:+40241 486 204 /  694 439

 4. Temeiul juridic de constituire: H.G. NR. 1090/2001 

 5. Capitalul social, conform ultimei înregistrări la Oficiul Registrului Comerţului: 67.957.470 lei
 6. Acţiuni:Valoarea nominala a unei acţiuni: 10 lei

  Număr total de acţiuni: 6.795.747

 7. Structura acţionariatului:
Denumirea actionariatului
Nr.Actiuni
%

1. Statul Român prin Ministerul Energiei

2. KMG International N.V

3.844.696

2.951.051

56,58

43,42

 

 • 9. Obiectul principal de activitate:
  • 3511 – Producția de energie electrică

              Obiective secundare

 • 3512 – Transportul energiei electrice
 • 3513 – Distributia energiei electrice
 • 3514 – Comercializarea energiei electrice  

Societatea Midia Green Energy S.A. Navodari are ca obiect de activitate productia de energie electrica

CAPACITATI DE PRODUCTIE

In data de 14.12.2022 sa aprobat modificarea denumirii din Uzina Termoelectrica Midia S.A in Midia Green Energy S.A.

In urma emiterii autorizației de construire pentru edificarea Centralei Termoelectrice în Cogenerare, Uzina Termoelectrica Midia S.A. in data de 17.11.2021 a transferat Rompetrol Energy SA activele necesare desfășurării activității de producție de energie termică și apă demineralizată, serviciul de conexiune și distribuție a energiei electrice și actele juridice care au legătură cu continuarea activității și implicit salariații implicați în activitatea cesionată, în vederea implementării proiectului “construcție și operare Centrală Termoelectrică în Cogenerare”. 

PRINCIPALELE ACTIVITATI, PRODUSE, SERVICII

Piata produselor:
a) Principalele exporturi: Societatea nu efectueaza operatiuni de export.
b) Vanzarile pe piata interna reprezinta 100 % din total vanzari.

Activitate/ Produs/ Serviciu
Procent din cifra de afaceri
31.12.2018
31.12.2019
30.06.2020

Abur industrial ( 17,36 ata)

(76,22%)

95.957.021 lei

(78,17%)

109.740.783 lei

(79,59%)

51.688.751 lei

Apa demineralizata

(11,90%)

14.982.870 lei

(10,79%)

15.139.145 lei

(8.67%)

5.630.652 lei

Apa fierbinte

(4,40%)

5.531.110 lei

(4,25%)

5.958.830 lei

(5,50%)

3.568.564 lei