Certificarile companiei noastre

Certificarea sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015

Certificatul nr. QC/1106
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU:

– DISTRIBUTIA SI COMERCIALIZAREA ENERGIEI ELECTRICE;
– PRODUCEREA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE SI A APEI CALDE
– PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA APEI DEMINERALIZATE

Certificarea inițială a fost efectuata in 15.12.2003
Certificarea curenta a fost efectuata in 14.09.2021

Certificarea sistemului de management al sănătății si securitatea in munca conform SR EN ISO 45001:2008

Certificatul nr. QSM/22
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU:

– DISTRIBUTIA SI COMERCIALIZAREA ENERGIEI ELECTRICE;
– PRODUCTIA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE SI A APEI CALDE
– PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA APEI DEMINERALIZATE

Certificarea inițială a fost efectuata in 19.12.2008
Certificarea curenta a fost efectuata in 19.12.2020 * migrare
Valabilitatea prezentului certificat este 19.12.2023

Certificarea sistemului de management de mediu conform SR EN ISO 14001:2015

Certificatul nr. QM/1049
A FOST ACORDAT SOCIETATII NOASTRE PENTRU: 

– DISTRIBUTIA SI COMERCIALIZAREA ENERGIEI ELECTRICE;
– PRODUCEREA SI DISTRIBUTIA ENERGIEI TERMICE SI A APEI CALDE
– PRODUCEREA SI COMERCIALIZAREA APEI DEMINERALIZATE

Certificarea inițială a fost efectuata in 28.05.2007
Certificarea curenta a fost efectuata in 14.09.2021
Valabilitatea prezentului certificat este 14.09.2024