Despre noi Informatii publice Certificari Statie meteo Contact
Legislatie Organizare

 

Structura de conducre a societatii noastre .

NĂVODARI;
B-dul Navodari, nr. 9A; CONSTANŢA;
Cod poştal: 905700;
Prefix: +40241
Tel.: 768944 / 486201;
Fax: 694439 / 486204

cetmidia@utmidia.ro

 

Consiliu de administratie UTMIDIA

nr
Nume si prenume Functie Foto CV
1
Mustafa Sinan
Presedinte
2
Catana Claudiu Gabriel
Membru
3
Manuela Olteanu Petronela
Membru
4
Neculae Sorin
Membru
5
Alexey Golovin
Membru

Raport cu privire la perioada mandatului Administratorilor
si directorului General precum si nivelul remunerației acestora

PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
din cadrul Uzinei Termoelectrice Midia S.A.

Conducerea Executiva UTMIDIA

nr
Nume si prenume Functie Foto CV Agenda de lucru
1
Chemal Turgay
Director General

Audiente Joi- ora 13-14

Atributii Director General :

-asigură managementul şi funcţionarea societăţii.
-asigură conducerea activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor stabilite prin contractul de mandat.
-duce la îndeplinire, întocmai şi la termenele stabilite a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilorşi a deciziilor Consiliului de Administraţie.
- dezvoltă şi promovează imaginea societăţii.
Conduce în mod integrat sistemul calitate-mediu şi sănătate ocupaţională.
-ia măsurile necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al
societăţii.
- coordonează activitatea specifică desfăşurată de directorii societăţii.
- stabileşte măsuri operative privind protecţia muncii, cunoaşterea de către salariaţi
normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor de protecţia mediului şi asigurarea pazei operatorului economic.
2
Tanase Bogdan
Director Tehnic Productie
download
Audiente Joi- ora 14-15

Atributii Director Tehnic Productie:

- coordoneaza si controleaza activitatea directiei tehnice-productie;
- hotaraste asupra tehnologiei, conditiilor tehnice, aprovizionarii si conditiilor de lucru;
- urmareste realizarea productiei de energie electrica si termica si apa demineralizata; - utilizeaza cu eficienta resursele financiare si umane;
- asigura folosirea optima a operatiunilor si capacitatilor de munca;
- asigura continuitatea si operativitatea productiei;
- asigura conditiile pentru desfasurarea tuturor activitatilor în conditii de securitate pentru personal si pentru echipamente instalatii si constructii;
- asigura încadrarea activitatilor în limitele legale de protectie a mediului; - asigura rentabilitatea programata;

 

Raport anual remuneratie si avantaje acordate administratorilor si directorilor 2017

 

 

Copyright© 2007-2016 Uzina Termoelectrică Midia SA Toate drepturile rezervate.