Despre noi Informatii publice Certificari Statie meteo Contact
Legislatie Organizare

 

Structura de conducre a societatii noastre .

NĂVODARI;
B-dul Navodari, nr. 9A; CONSTANŢA;
Cod poştal: 905700;
Prefix: +40241
Tel.: 768944 / 486201;
Fax: 694439 / 486204

cetmidia@utmidia.ro

 

Consiliu de administratie UTMIDIA

nr
Nume si prenume Functie Foto CV
1
Mustafa Sinan
Presedinte
2
Alina Elena Stoica
Membru
3
Manuela Olteanu Petronela
Membru
4
Oslobeanu Bogdan - Ionut
Membru
in curand
5
Alexey Golovin
Membru
in curand

Conducerea Executiva UTMIDIA

nr
Nume si prenume Functie Foto CV Agenda de lucru
1
Chemal Turgay
Director General

Audiente Joi- ora 13-14

Atributii Director General :

-asigură managementul şi funcţionarea societăţii.
-asigură conducerea activităţilor societăţii, a coordonării şi controlului acesteia în ceea ce priveşte utilizarea resurselor financiare, materiale şi umane în vederea atingerii obiectivelor şi criteriilor stabilite prin contractul de mandat.
-duce la îndeplinire, întocmai şi la termenele stabilite a hotărârilor Adunării Generale a Acţionarilorşi a deciziilor Consiliului de Administraţie.
- dezvoltă şi promovează imaginea societăţii.
Conduce în mod integrat sistemul calitate-mediu şi sănătate ocupaţională.
-ia măsurile necesare pentru realizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aprobat al
societăţii.
- coordonează activitatea specifică desfăşurată de directorii societăţii.
- stabileşte măsuri operative privind protecţia muncii, cunoaşterea de către salariaţi
normelor de sănătate şi securitate a muncii, a normelor de protecţia mediului şi asigurarea pazei operatorului economic.
2
Tanase Bogdan
Director Tehnic Productie
download
Audiente Joi- ora 14-15

Atributii Director Tehnic Productie:

- coordoneaza si controleaza activitatea directiei tehnice-productie;
- hotaraste asupra tehnologiei, conditiilor tehnice, aprovizionarii si conditiilor de lucru;
- urmareste realizarea productiei de energie electrica si termica si apa demineralizata; - utilizeaza cu eficienta resursele financiare si umane;
- asigura folosirea optima a operatiunilor si capacitatilor de munca;
- asigura continuitatea si operativitatea productiei;
- asigura conditiile pentru desfasurarea tuturor activitatilor în conditii de securitate pentru personal si pentru echipamente instalatii si constructii;
- asigura încadrarea activitatilor în limitele legale de protectie a mediului; - asigura rentabilitatea programata;

 

Raport anual remuneratie si avantaje acordate administratorilor si directorilor 2015

 

 

Copyright© 2007-2016 Uzina Termoelectrică Midia SA Toate drepturile rezervate.